درباره شرکت

HUNZ-1در سال 1997 تاسیس شد

HUNZ-2خروجی سالانه بیش از 100000 برگ

HUNZ-3مساحت کل بیش از 40000 متر مربع است

HUNZ-4معدن خود

HUNZ-5فروش در بیش از 20 کشور

  • Apexquartstone-factory